underlineallarticles

Znevážení sociálních věd: sociologická studie vědecké ilegitimity
Yann Renisio, Centre Maurice Halbwachs (ENS & ÉHÉSS) Collège de France
Pořádá Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR

02. 12. 2016
14.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost