underlineallarticles

An Epistemological Point of View on The Autonomy of Psychology from Neuroscience
Brice Bantegnie
Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

01. 12. 2016
16.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost
https://lekarnapodstrani.com/