underlineallarticles

Žluč pod nebesy. Jan Amos Komenský jako melancholik lásky
Mgr. Matouš Jaluška (Ústav pro českou literaturu AV ČR)
Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

16. 12. 2016
14.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS
https://lekarnapodstrani.com/