underlineallarticles

Frege's Begriffsschrift notation: Design principles and trade-offs
Dirk Schlimm (McGill University)
Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

14. 11. 2016
16.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost