underlineallarticles

Prijatý alebo odmietnutý? Postoj teológa a pápeža Jozefa Ratzingera k Martinovi Lutherovi
prof. Ľubomír Žák, Papežská Lateránská univerzita v Římě
Pořádá Collegium Europaeum při FF UK a FLÚ AV ČR

10. 11. 2016
18.00
AKC, Husova 4a, Praha 1