underlineallarticles

From Anthropological Pluralism to Ontological Pluralism
prof. Philippe Descola, College de France
Pořádá Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR

07. 11. 2016
16.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost
https://lekarnapodstrani.com/