underlineallarticles

Cesta slovníků středověké latiny do digitálního věku
Mgr. Pavel Nývlt, Ph.D., Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR

15. 11. 2016
15.00
ÚČL, Na Florenci 3, Praha 1, zasedací místnost
https://lekarnapodstrani.com/