underlineallarticles

Formální epistemologie – budoucí syntéza
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr., Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR
Cyklus Trattenbach-Jilská

13. 10. 2016
15.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost
https://lekarnapodstrani.com/