underlineallarticles

The Conservation of Luck
Timothy Childers, Ph.D., Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR
Cyklus Trattenbach-Jilská

09. 06. 2016
15.00
AKC, Husova 4a, Praha 1