underlineallarticles

The Readiness of a Power for a Particular Manifestation: An Argument for Concursus Praevius
Michał Głowala (Wroclaw)
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

07. 10. 2016
11.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost