underlineallarticles

Nation, patria, religion and liberty
Gábor Kármán, Márton Zászkaliczky (Hungarian Academy of Sciences)
Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

09. 06. 2016
14.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost
https://lekarnapodstrani.com/