underlineallarticles

Utopia in Ramon Llull’s Blanquerna
prof. Francesc Torres Marí, Universidad de las Islas Baleares, Palma de Mallorca
Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

02. 06. 2016
14.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost
https://lekarnapodstrani.com/