underlineallarticles

Luteránská sakrální architektura v předbělohorských Čechách
Prof. PhDr. Pavel Vlček
Pořádají Lutherova společnost a Collegium Europaeum při FF UK a FLÚ AV ČR

17. 02. 2016
18.00
AKC, Husova 4a, Praha 1
https://lekarnapodstrani.com/