underlineallarticles

Dialektika sekularizace. Habermas mezi Dawkinsem a Ratzingerem
PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D., Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR
Cyklus Trattenbach-Jilská

11. 02. 2016
15.00
AKC, Husova 4a, Praha 1