underlineallarticles

Aesthetics of the hidden things
prof. Freddie Rokem, Tel Aviv University
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a Katedra teorie a kritiky DAMU

01. 12. 2015
16.30
DAMU, Karlova 26, KATaP, R407