underlineallarticles

The Ludic Logic of Tragedy
prof. Freddie Rokem, Tel Aviv University
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a Katedra teorie a kritiky DAMU

01. 12. 2015
13.15
DAMU, Karlova 26, KTK, K225