underlineallarticles

Intentionality and Realism
prof. Marcello Oreste Fiocco, University of California (Irvine)
Pořádá Oddělení analytické filosofie v rámci programu Strategie AV21 Formy a funkce komunikace

26. 11. 2015
15.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost