underlineallarticles

Instrumentální realismus
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr., Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR
Cyklus Trattenbach-Jilská

14. 04. 2016
15.00
AKC, Husova 4a, Praha 1