Ad hoc ad hoc?
PhDr. Vladimír Havlík, CSc., Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR
Cyklus Trattenbach-Jilská

12. 11. 2015
15.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost