underlineallarticles

Hume o nutnosti, svobodě a odpovědnosti
doc. Tomáš Marvan, PhD., FLŮ AV ČR
Pořádá Filosofický ústav AV ČR a Ústav státu a práva

05. 11. 2015
15.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS
https://lekarnapodstrani.com/