underlineallarticles

Jak se bádá o středověku v internetové době/Jan Hus: Mediální proměny národního hrdiny
Seminář Centra medievistických studií
Den otevřených dveří Filosofického ústavu AV ČR

09. 11. 2015
15.30
AKC, Husova 4a, Praha 1