underlineallarticles

Komunikace ve vědě aneb proč už si vědci neposílají dopisy
PhDr. Radim Hladík, Ph.D.
Den otevřených dveří Filosofického ústavu AV ČR

09. 11. 2015
11.30
AKC, Husova 4a, Praha 1