underlineallarticles

Měl Sókratés přátele? Filosofie a přátelství u kořenů Evropy
Mgr. Kryštof Boháček, Ph.D.
Den otevřených dveří Filosofického ústavu AV ČR

09. 11. 2015
10.00
AKC, Husova 4a, Praha 1