underlineallarticles

Koncepce člověka v díle J. A. Komenského
Mgr. Jan Čížek, Ph.D., FF UP v Olomouci a FF OU v Ostravě
Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

09. 11. 2015
13.30
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS