underlineallarticles

Constructive Type Theory II
Ansten Klev
Pořádá Oddělení logiky

15. 10. 2015
14.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zased. m. CMS