underlineallarticles

Constructive Type Theory I
Ansten Klev
Pořádá Oddělení logiky

08. 10. 2015
10.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací m.