underlineallarticles

Trinus liber Dei: Komenského místo v dějinách metaforiky „knihy přírody“
Mgr. Petr Pavlas, Ph.D., Filozofická fakulta ZČU v Plzni
Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

15. 10. 2015
14.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost