underlineallarticles

Dějiny české raně novověké liturgie jako historický problém
Dr. Nicolas Richard, Fondation Thiers, Paris
Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

11. 06. 2015
10.30
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha1, zasedací sál