underlineallarticles

Contested Legacies of the Late Middle Ages: Reason, Mystery and Participation in Comenius and Baxter
Dr. Simon J. G. Burton, University of Warsaw
Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

04. 06. 2015
16.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha1, zasedací sál