underlineallarticles

Epistemické logiky
Igor Sedlár, Universita Komenského Bratislava
Pořádá Oddělení logiky

14. 05. 2015
14.15
AKC, Husova 4a, Praha 1