underlineallarticles

Interkulturní transformace filosofie jakožto příspěvek ke společnému soužití
prof. Raúl Fornet-Betancourt
Pořádají Centrum globálních studií a Oddělení morální a politické filosofie

07. 05. 2015
15.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1