underlineallarticles

Three Episodes in the Acceptance of Comenius in Japan and the Challenges of Comenius Study
prof. Shinichi Sohma, Hiroshima Shudo University
Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

26. 03. 2015
14.00
FLÚ AV ČR, zasedací místnost CMS, Jilská 1, Praha 1