underlineallarticles

Integrita církve podobojí a problém novoutrakvismu
Zdeněk V. David, Ph.D.
Pořádají Lutherova společnost a Collegium Europaeum při FF UK a FLÚ AV ČR

10. 03. 2015
18.00
AKC, Husova 4a, Praha 1