underlineallarticles

Spoľahlivosť introspekcie
Mgr. Juraj Hvorecký, Ph.D., FLÚ AV ČR
Cyklus Trattenbach-Jilská

12. 02. 2015
15.00
AKC, Husova 4a, Praha 1