underlineallarticles

Tadeáš Hájek z Hájku a jeho místo v evropské vědě 16. století
RNDr. Josef Smolka, CSc.
Cyklus Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi

26. 11. 2014
17.00
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1
https://lekarnapodstrani.com/