underlineallarticles

Science Studies a středoškolská pedagogika fyziky
Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR zve

13. 09. 2021 - 14. 09. 2021
zasedací místnost Filosofického ústavu, Jilská 1, Praha 1