underlineallarticles

Rhetoric of Philosophers II. Between Teaching and Persuasion
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR s podporou MŠMT a OP RDE

09. 03. 2020 - 10. 03. 2020
AKC, Husova 4a, Praha 1
https://lekarnapodstrani.com/