underlineallarticles

Universitätsprofessoren in (Mittel-) Europa vom Spätmittelalter bis zur Frühen Neuzeit (15.–18. Jahrhundert)
Pořádá Centrum pro dějiny vzdělanosti při HIÚ AV ČR, Ústav dějin UK a Archiv UK ve spolupráci s FLÚ AV ČR

10. 06. 2019 - 11. 06. 2019
Velká zasedací síň Karolina, Staré město, Praha 1