underlineallarticles

Proč zastánci idejí nemohou dopustit, aby bytost (ousia) byla podkladem (hypokeimenon)? Aristoteles, Met. VII 6, 1031b 15–18
Jaroslav Rytíř
Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress“

23. 02. 2018
16.30
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost
https://lekarnapodstrani.com/