Performing for Others. Language, Power and Agency in a Global Cultural Context
Prof. Dr. Mechthild Nagel, State University of New York, Cortland, USA
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a DAMU

16. 02. 2018
9.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost