underlineallarticles

Lucie Storchová čerstvou držitelkou nejvyšší akademické hodnosti

Titul DSc. převzala včera dopoledne v Praze z rukou předsedkyně Akademie věd Evy Zažímalové antropoložka a odbornice na intelektuální dějiny raného novověku Lucie Storchová z Filosofického ústavu Akademie věd. Disertační práci věnovanou klasickým textům v literárním poli z okruhu pražské univerzity mezi lety 1550–1620 a trans/kulturní výměně v raném novověku obhájila před komisí pro Klasická studia. Spolu s ní včera prestižní ocenění obdrželo i dalších deset vědců z rozmanitých vědních oborů. Více   

Titul DSc. převzala včera dopoledne v Praze z rukou předsedkyně Akademie věd Evy Zažímalové antropoložka a odbornice na intelektuální dějiny raného novověku Lucie Storchová z Filosofického ústavu Akademie věd. Disertační práci věnovanou klasickým textům v literárním poli z okruhu pražské univerzity mezi lety 1550–1620 a trans/kulturní výměně v raném novověku obhájila před komisí pro Klasická studia. Spolu s ní včera prestižní ocenění obdrželo i dalších deset vědců z rozmanitých vědních oborů. 

Doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., DSc. působí v Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu Akademie věd České republiky. Zabývá se humanistickou literaturou ve střední Evropě, intelektuálními dějinami raného novověku, komeniologií, cestopisnou literaturou v raném novověku a teorií historické vědy. Její práce má výrazný mezioborový charakter a je rozkročena mezi historickou antropologií, filologií a literární vědou. Témata, jimž se věnuje, jsou především učenecká komunikace, fungování literárních polí a přenosy vědění v univerzitním prostředí. Publikovala sedm samostatných knižních monografií (z toho dvě v zahraničí), vydala více než padesát samostatných studií a je hlavní editorkou svazku Companion to Central and Eastern European Humanism věnovaného českým zemím (De Gryuter 2020). Vědecký titul „doktor filologických věd“ získala za obhajobu své disertační práce nazvané „Bohemian school humanism and its editorial practices (ca. 1550–1610)“.

---

Titul DSc. je udělován na základě rozhodnutí Vědecké rady Akademie věd. Od roku 2003 udělila Akademie věd toto akademické ocenění celkem 224 vědcům. Z Filosofického ústavu Akademie věd jsou mezi jeho držiteli prof. Jaroslav Peregrin, doc. Karel Novotný, prof. Ladislav Kvasz, dr. Petr Kitzler, dr. Zuzana Parusniková, dr. Matyáš Havrda, dr. Lucie Storchová a dr. Tomáš Vítek. Podrobně  

Foto: Jana Plavec

2024 05 22 Predavani titulu DSc. KNAV fullres 56 2024 05 22 Predavani titulu DSc. KNAV fullres 57 2024 05 22 Predavani titulu DSc. KNAV fullres 68