underlineallarticles

Oddělení pro studium novověké racionality

Členové oddělení pracují zvláště v oblasti novověké a současné filosofie. Jejich zájmy jsou jak badatelské, tak filosofické. Zaměřují se přitom jak na jednotlivé autory a problémy, které vyvstávají v kontextu jejich díla, tak na překládání textů z novověké a současné filosofie, přípravu úvodních a sekundárních textů a „průvodců" k autorům a ke specifickým problémům v jejich díle. Členové oddělení se snaží přispět k současné filosofické diskusi o otázkách jak v kontinentální, tak v analytické tradici. Oddělení také pořádá konference, workshopy a veřejné přednášky, ve kterých jde nejen o to dát dohromady filosofy z České republiky a ze zahraničí, ale i zpřístupnit jejich diskuse vysokoškolským studentům a zainteresované veřejnosti.

Dlouhodobé projekty: Německý idealismus, ústřední problémy moderní epistemologie, moderní normativita. Granty a stipendia: Cíbik, M. 2023–2028 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (projekt: Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti-člen týmu); Gutschmidt, H. 2017–2022 Fellowship J. E. Purkyně AV ČR (projekt: Od „života“ k „životu ducha“. Kořeny Hegelovy teoretické filosofie v jeho jenském období); Bojda, M. 2019–2021 Postdoktorské stipendium AV ČR (projekt: Schillerova estetika humanity).

 

novoveka racionalita01