underlineallarticles

Oddělení pro studium novověké racionality

Členové oddělení pracují zvláště v oblasti novověké a současné filosofie. Jejich zájmy jsou jak badatelské tak filosofické. Zaměřují se přitom jak na jednotlivé autory a problémy, které vyvstávají v kontextu jejich díla, tak na překladání textů z novověké a současné filosofie, přípravu úvodních a sekundárních textů a „průvodců" k autorům a ke specifickým problémům v jejich díle. Členové oddělení se snaží přispět k současné filosofické diskusi o otázkách jak v kontinentální tak v analytické tradici. Oddělení také pořádá konference, workshopy a veřejné přednášky, ve kterých jde nejen o to dát dohromady filosofy z České republiky a ze zahraničí, ale i zpřístupnit jejich diskuse vysokoškolským studentům a zainteresované veřejnosti.

 

novoveka racionalita01