underlineallarticles

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějny raného novověku

Studium života a díla Jana Amose Komenského, přední postavy v dějinách české vědy a kultury, má své významné postavení v oblasti badatelských aktivit zaměřených k ranému novověku. V rámci ústavu souvisí činnost skupiny s badatelskými projekty věnovanými dějinám českého myšlení, svým zaměřením na období raného novověku navazuje zejména na práci skupiny pro dějiny starší české filosofie. Projekt souborného vydání díla J.A. Komenského pak spadá do ústavní i celoakademické koncepce edic pramenů k dějinám českého myšlení.
V současné době je komeniologická skupina Filosofického ústavu AV ČR jediným pracovištěm v České republice, jež se odkazu Komenského věnuje systematicky jak v oblasti ediční, tak interpretační. Především dlouhodobý projekt kritického vydání celého díla J.A. Komenského patří k těm úkolům české vědy i kultury, jež je možno úspěšně řešit právě ve specializovaném týmu badatelů zejména příslušných filologických, ale také dalších (převážně humanitních) oborů. Ve stávající struktuře české vědy poskytuje pro práci takového týmu výhodnější podmínky pracoviště AV.
Komeniologickým bádáním se zabývají také zástupci dalších vědeckých institucí na našich universitách a v několika museích; vlastní komeniologické oddělení má Museum J.A. Komenského v Uherském Brodě. Komeniologické pracoviště AV ČR má však mezi nimi své specifické a nezastupitelné postavení, zejména vzhledem k jeho soustavné badatelské a ediční činnosti.
Skupina udržuje styky se zahraničními vědeckými institucemi, zabývajícími se dílem Komenského a dějinami (zejména oblast dějin kultury) raného novověku. K těm patří především Comeniusforschungsstelle v Německu (původně Universität Bochum, ved. prof. Klaus Schaller, v současné době Universität Düsseldorf, ved. prof. Gerhard Michel), dále University of Sheffield a další specialisté (Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Rusko, Španělsko, Švédsko), kteří tvoří také stálý okruh přispěvatelů do revue Acta Comeniana.


komeniologove web