underlineallarticles

Prof. Pavel Kouba emeritním členem akademické obce Filozofické fakulty UK

Dekret o udělení čestného titulu za dlouholetou pedagogickou a vědeckou práci na Univerzitě Karlově převzal prof. Kouba (*1953) z rukou děkana doc. Michala Pullmanna na zasedání Vědecké rady FF UK. Pavel Kouba (Centrum teoretických studií, Archiv Jana Patočky FLÚ AV ČR) patří k čelním postavám současného českého myšlení v oblasti humanitních oborů s velkým mezinárodním renomé.

Dekret o udělení čestného titulu za dlouholetou pedagogickou a vědeckou práci na Univerzitě Karlově převzal prof. Kouba (*1953) z rukou děkana doc. Michala Pullmanna na zasedání Vědecké rady FF UK. Pavel Kouba (Centrum teoretických studií, Archiv Jana Patočky FLÚ AV ČR) patří k čelním postavám současného českého myšlení v oblasti humanitních oborů s velkým mezinárodním renomé. Od roku 1973 se účastnil seminářů u Jana Patočky, po jeho smrti se podílel na archivování jeho rukopisů, samizdatovém vydávání Archivního souboru prací Jana Patočky a organizování různých nezávislých aktivit i s mezinárodní účastí. Je autorem několika cizojazyčných i českých monografií (např. Nietzsche. Filosofická interpretace; Smysl konečnosti) a mnoha článků. Východiskem jeho myšlení je fenomenologie, hermeneutika, německý idealismus či moderní kontinentální filozofie. Mezi jeho mentory patřil vedle Jana Patočky také Ladislav Hejdánek anebo literární teoretik Přemysl Blažíček.

prof Pavel Kouba 2020                                   foto FF UK