underlineallarticles

Lukáš Lička mezi držiteli Prémie Otto Wichterleho 2023

Prestižní ocenění Akademie věd ČR: Prémii Otto Wichterleho pro rok 2023 letos získá čtyřiadvacet výrazných mladých vědeckých talentů. Mezi oceněnými je i historik filozofie a vědy Lukáš Lička z Filosofického ústavu AV ČR, člen týmu prestižního projektu ACADEMIA podpořeného Evropskou výzkumnou radou. Slavnostní ceremoniál se uskuteční v pražské Lannově vile 21. června 2023, ceny laureátům předá předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Více

Prestižní ocenění Akademie věd ČR: Prémii Otto Wichterleho pro rok 2023 letos získá čtyřiadvacet výrazných mladých vědeckých talentů. Mezi oceněnými je i historik filozofie a vědy Lukáš Lička z Filosofického ústavu AV ČR, člen týmu prestižního projektu ACADEMIA podpořeného Evropskou výzkumnou radou. Slavnostní ceremoniál se uskuteční v pražské Lannově vile 21. června 2023, ceny laureátům předá předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.

Prémie Otto Wichterleho je určena perspektivním vědcům a vědkyním, kteří dosahují špičkových výsledků ve svých oborech, jsou nositeli vědeckých titulů (CSc., Dr., Ph.D., DrSc.) a v době podání návrhu nepřesáhli věk 35 let.

Lukas Licka

Mgr. Lukáš Lička, Ph.D. z Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení Filosofického ústavu Akademie věd se při výzkumu soustředí   především na vývoj optické tradice, teorií smyslového vnímání a psychologické problematiky obecně na středověkých univerzitách ve 13. až 15. století.

Zajímá jej kulturní přenos filosofických idejí, textů a rukopisů ze západoevropských center univerzitní vzdělanosti (Paříž a Oxford) do středoevropského prostoru (zvláště Praha a Vídeň) a také způsoby přenosu filosofické a přírodovědné problematiky z univerzitních přednášek do disputační praxe.

Ve Filosofickém ústavu AV ČR aktuálně působí jako člen týmu prestižního projektu ACADEMIA podpořeného Evropskou výzkumnou radou, který se snaží zrekonstruovat způsoby generování a sdílení znalostí ve středověku, včetně jejich vlivu na moderní akademickou praxi.

O mezinárodním ohlasu publikační činnosti Lukáše Ličky svědčí i SIEPM Junior Scholar Award, kterou mu udělila Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale v roce 2020.

 Tisková zpráva