underlineallarticles

Minulé akce


07. 03. 2024
17:40
kolokvium
Zasedací místnost, Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha 1

David Machek: The "desire for activity" in Cicero, De Finibus 5

Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR, Ústav filosofie a religionistiky FF UK, Katedra filosofie a religionistiky FF UPCE.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


07. 03. 2024
14:30
seminář
Filosofický ústav AV ČR (místnost 214a), Jilská 1, Praha

Sociologie a filosofie fyziky: odpustit si a zapomenout

Pořádá Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


07. 03. 2024
15:00
lecture
Center for Medieval Studies (Seminar room), Institute of Philosophy, Jilská 1, Prague

Maciej Zając: Autonomous Weapons – Ethical Issues, Ethical Non-issues and the Road towards Robotic Warfare

Organized by the Department of Analytic Philosophy and Department of Applied Philosophy and Ethics, Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


02. 03. 2024
17:00
seminar
Casa della Cultura, Via Borgogna 3, Miláno / online.

Karel Kosík: Aktuálnost evropského myslitele

Pořádá Casa della cultura, České centrum v Miláně ve spolupráci s Filosofickým ústavem Akademie věd ČR.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


29. 02. 2024
01. 03. 2024
workshop
zasedací místnost Ústavu pro českou literaturu, Na Florenci 3, Praha

Mezinárodní workshop k textové fluiditě v parabiblické literatuře

Pořádá Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


28. 02. 2024
19:00
představení knihy s debatou
Sklepní scéna Divadla Husa na provázku, Zelný trh 9, Brno

Odolná společnost –⁠ Mezi bezmocí a tyranií: představení knihy s diskusí

Pořádá redakce časopisu CEDIT s podporou Centra experimentálního divadla a Akademie věd České republiky.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


22. 02. 2024
15:00
přednáška
zasedací místnost FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, 1. patro

Milan Hanyš: Felix Weltsch aneb filosofie tvořivého středu

Pořádá Oddělení moderní české filosofie

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


22. 02. 2024
17:30
přednáška
Studovna Centra medievistických studií, Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1

Reima Välimäki: Medieval persecution: how hostility turns into violence

Pořádá Centrum medievistických studií (FLÚ AV ČR & FF UK).

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


22. 02. 2024
10:30
lecture
Meeting room, Institute of Philosophy CAS, Jilská 1, Prague 1

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


14. 02. 2024
15. 02. 2024
13:30
konference
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha

Civilizace, modernita a kritika: k politicko-filosofickým a sociálním aspektům díla Jóhanna P. Árnasona

Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. a Česká sociologická společnost.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

https://lekarnapodstrani.com/