underlineallarticles

Minulé Přednášky


08. 04. 2022
15:00
přednáška
Ústav státu a práva, Národní 18, 7. patro, Praha

PRO NEMOC ZRUŠENO! Filip Tvrdý: Minulost a budoucnost Turingova testu

Pořádá Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


07. 04. 2022
14:00
lecture
Centre for Medieval Studies´ Meeting room, Institute of Philosophy CAS, Jilská 1, Prague 1

Laurie Letertre: Indefinite Causal Orders in Quantum Physics

Organized by the Department of Analytic Philosophy of the Institute of Philosophy, Czech Academy of Science

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


31. 03. 2022
14:00
lecture
Meeting room, Institute of Philosophy CAS, Jilská 1, Prague 1

Christos Kyriacou: Ordinary Language Methodology, Fallibilism and Heuristics and Biases

Organized by the Department of Analytical Philosophy of the Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


29. 03. 2022
18:00
přednáška
Akademické konferenční centrum AV ČR, Husova 4a, Praha 1

Sara Dabrowska: Obraz ženy-matky v luteránském umění

Pořádá Collegium Europaeum FF UK a FLÚ AV ČR, Evangelická církev augsburského vyznání v České republice společně s Lutherovou společností

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


28. 03. 2022
17:00
lecture
online

Richard Velkley: The Fate of Human Action: The Agency of ‘Reason’ in Modern Philosophy

Organized by the Department for the Study of Early Modern Rationality, Institute of Philosophy, CAS

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


17. 03. 2022
15:30
lecture
Institute of Philosophy CAS, Jilská 1, Prague 1, meeting room

Indrek Reiland: Language as Expression of Thought

Organized by Department of Analytical Philosophy of the Institute of Philosophy, Czech Academy of Science.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


10. 03. 2022
17:00
lecture
Institute of Philosophy CAS, Jilská 1, Prague 1, meeting room

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


28. 02. 2022
16:00
přednáška
zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Jiří Chotaš: Leo Strauss o esoterním způsobu psaní filosofických děl

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


17. 02. 2022
17:00
diskusní setkání
online

Filosofická kavárna: Sjednocování roztříštěných

Diskusní setkání Kryštofa Boháčka a jeho hosty V. Bělohradským, M. Hauserem, J. G. Feinbergem a J. Ortem.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

Free ebooks Library zlibrary project