nejbližší akce

Aktuality

 • Ceny za popularizaci Filosofického ústavu 2023

  28. 11. 2023

  Popularizace filosofie a příbuzných humanitních věd zejména mezi mladými lidmi a vysokoškolskými studenty patří k základním posláním Filosofického ústavu ve vztahu k veřejnosti. Za nadšení a vytrvalost v tomto ohledu byli letos ředitelem ústavu odměněni cenou za popularizaci pracoviště Pavel Arazim, Karolína Chundelová a Jan Kremer. Blahopřejeme. Více

 • Výzkum Martina Zacha podpořil prestiž české vědy v zahraničí

  27. 11. 2023

  Za mimořádné výsledky výzkumů zasahujících do oblasti medicíny, informatiky, biologie a filozofie dnes ocenila předsedkyně Akademie věd šest vědců a vědkyň. Mezi oceněnými je i Martin Zach z Filosofického ústavu, který přinesl nový pohled na vědecké modelování mechanismů v nádorové imunologii. Více

 • Hledáme projektového manažera/manažerku

  27. 11. 2023

  Do našeho finančního oddělení hledáme nového kolegu či kolegyni s ukončeným vysokoškolským vzděláním ekonomického směru na pozici projektového manažera/projektové manažerky. Životopis a motivační dopis prosíme zasílejte nejpozději do 31. 12. 2023 na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Podrobné znění inzerátu.

 • Stážistky z Filosofického ústavu obhájily 1. místo na konferenci Otevřené vědy

  24. 11. 2023

  Desítky zajímavých témat, jimž se věnovali během svých stáží na pracovištích Akademie věd ČR, prezentovali v minulém týdnu studenti a studentky středních škol na konferenci programu Otevřená věda. V kategorii humanitních a společenských věd porotu nejvíce zaujala prezentace Anny Balcarové a Anny Domkařové na téma Inteligence jako filozofický problém. Stáž absolvovaly v Archivu Jana Patočky při FLÚ AV ČR pod vedením lektorů Jana Freie a Pavla Sladkého. Více


Kryštof
208a
+420 221 183 330
Tituly před / za jménem:Titles before / after name:
Mgr. / Ph.D.
Pozice:Position:
vědecký asistent associate scholar

právě vychází

  • surpuissance-et-finitude-renaud-barbaras-aux-limites-de-la-phenomenologie

   Surpuissance et finitude Renaud Barbaras aux limites de la phénoménologie

   Annabelle Dufourcq, Karel Novotný (eds.)

   Revenir aux fondamentaux de la phénoménologie, c’est, affirme Renaud Barbaras dans Dynamique de la Manifestation, trouver dans l’a priori de la corrélation l’impulsion nécessaire pour une double transgression : vers une cosmologie asubjective de l’archi-vie d’une part, vers une métaphysique de l’archi-événement d’autre part. La phénoménologie se voit ainsi profondément transformée et ses limites radicalement contestées au nom d’un respect plus rigoureux de ses principes. Ce recueil invite les phénoménologues et les philosophes du vivant et de la vie à dialoguer avec la pensée de Renaud Barbaras, autour des questions radicales d’une phénoménologie-cosmologiemétaphysique qui constitue sans doute une voie nouvelle dont nous tentons ici de circonscrire l’originalité, les enjeux et les difficultés.

   Vrin
  • praha-15-stoleti-konfliktni-spolecenstvi

   Praha 15. století, konfliktní společenství

   Martin Nodl

   Dějiny Prahy 15. století jsou dějinami konfliktů a tyto konflikty zásadním způsobem ovlivňovaly život většiny obyvatel Starého a Nového Města pražského. Příčiny komunálních střetů tkvěly v problémech právních, politických, sociálních, náboženských i ekonomických.

   Jeden z hlavních důvodů soupeření mezi obcemi Starého a Nového Města pražského vyvěral ze snahy Novoměstských vyrovnat se prakticky ve všem staroměstským měšťanům. Politické a mocenské důvody stály za soupeřením o privilegované postavení Staroměstské radnice na politické mapě Českého království. Sociální prestiže se týkal střet mezi panovníkem a elitami o městskou autonomii. Výrazně konfliktní povahy byl rovněž vztah měšťanů vůči pouhým obyvatelům města, jejichž ekonomická a politická práva byla omezená. Obdobné podoby byl konflikt mezi řemeslem a obchodem, jenž se dotýkal starobylosti práv měšťanů, kteří se nemínili vzdát možnosti vařit si vlastní pivo a obchodovat s ním. Husitská revoluce vnesla do pražského prostředí střet náboženský, jenž nahradil předrevoluční konflikty nacionální.

   Pražská společnost 15. století rozhodně nebyla harmonická a napětí mezi jejími obyvateli bylo stejně citelné, jako je tomu v Praze 21. století. Cílem této knihy je tedy rovněž ukázat, že povaha komunálních sporů se ve srovnání středověku a naší současnosti příliš neliší, neboť vyvěrá ze samotné podstaty městské existence.

   Karolinum
  • obzaloba-eratosthena-obzaloba-agorata

   Obžaloba Eratosthena. Obžaloba Agoráta

   Lýsiás (přel. Pavel Nývlt)

   Dvě řeči nejvýznamnějšího autora soudních řečí své generace patří mezi nejdůležitější, a zároveň nejkontroverznější prameny pro dramatickou dobu na konci 5. století př. n. l., kdy Athéňané obnovovali svou demokracii a vyrovnávali se s traumaty, jež jim přinesl konec peloponnéské války.

   Jednota klasických filologů
  • o-cem-se-vypravi

   O čem se vypráví

   Petr Koťátko

   Kniha je pokusem o ucelený výklad základních výkonů a předpokladů, na nichž stojí narativní fikce, o analýzu klíčových funkcí jazyka fikčních textů a vymezení významu různých typů výpovědí o fikčních postavách. Metafyzické otázky po povaze fikčních entit, podmínkách jejich identity, jejich úplnosti či neúplnosti nebo po vztahu mezi fikcí a reálným světem jsou „sneseny na zem“ tím, že se řeší na úrovni reálného fungování fikčních textů, fikčních promluv pronášených (v rámci „her v modu jako by“) v každodenní komunikaci a výpovědí, jejichž předmětem je fikce. Autor se snaží ukázat, že jeho pojetí základních předpokladů a složek fikčního postoje nachází uplatnění i v interpretaci vysoce nestandardních děl narativní fikce: prominentním příkladem je „radikální vyprávění“ ve vrcholných prozaických textech Samuela Becketta. Součástí výkladu jsou polemické konfrontace s předními badateli na poli filosofie jazyka a teorie fikce i četné odkazy k literárním textům, doplněné dvěma „případovými studiemi“.

   Filosofia
  • recalling-masaryk-s-the-czech-question3

   Recalling Masaryk’s The Czech Question

   Jan Svoboda and Aleš Prázný (eds.)

   This book presents T. G. Masaryk’s efforts to shape the identity of a small nation in late the 19th and early 20th century. It features contributions from leading Czech scholars who analyse Masaryk’s efforts 120 years later. Masaryk is considered the most important figure in modern Czech history. Drawing on the ideas of his ideological predecessors and humanists, he wanted to integrate the Czech nation into the family of advanced world nations in line with international intellectual trends. Masaryk was the first in world history to fulfil the Platonic ideal of a philosopher who founded a state.

   Brill
  • pre-modern-towns-at-the-times-of-catastrophes

   Pre-modern Towns at the Times of Catastrophes

   Michaela Antonín Malaníková, Beata Możejko, Martin Nodl (eds.)

   Covering areas in today’s Ukraine, Poland, Bohemia, Moravia, Silesia, and Slovakia, this book studies the impact of both natural and human-inflicted disasters on pre-modern towns.

   Various kinds of catastrophes, starting with major natural disasters such as fires, floods, earthquakes, and epidemics caused high population mortality. Others, such as protracted war conflicts, were caused by human activity and could be just as, if not more, destructive for cities, their populations and the urban economy. Crises affected not only the population as a whole, but also townsmen and women in their individual lives. Case studies of renewal and resilience in the volume illustrate that, in many cases, successfully overcoming disaster brought positive changes for urban people. The collection presents analytical research anchored in the contemporary historiographical discourse on studying social and cultural relations in urban environments in the Middle Ages and early modern period, and it incorporates interdisciplinary approaches in the forms of geography, archaeology, and literary theory.

   This volume is an engaging resource for students and researchers of pre-modern history, social history, and disaster studies.

   Routledge
  • zivot-a-svet-fenomenologie-jana-patocky

   Život a svět. Fenomenologie Jana Patočky

   Karel Novotný

   Interpretace vybraných částí díla Jana Patočky, týkajících se základní otázky po vztahu života a světa, tak jak je kladena z hlediska fenomenologické filosofie, je v této knize konfrontována s některými poklasickými koncepcemi, jak z pera Patočkových současníků, tak jeho dnešních interpretů. Ve všech částech knihy přichází ke slovu zejména texty dochované v pozůstalosti, jejichž komentář provází a staví do nového světla interpretaci děl, která Patočka sám vydal. Velké místo autor věnuje té části tzv. válečných rukopisů, které se týkají filosofie nitra a jeho výrazu, a pokračuje přes úvahy o prostoru a koncepty přednášek o tělesnosti z let šedesátých, až k reflexím o potřebě asubjektivní fenomenologie a myšlenky předdějinného světa. Kniha přináší pozornost k těmto v literatuře dosud méně komentovaným pramenům, soustředěnou snahu o nový pohled na vývoj jedné části Patočkova bohatého díla, kterou prezentuje jako originální verzi fenomenologie přirozeného světa.

   Pavel Mervart 2023
  • sokratova-obhajoba-cd-mp3

   Sokratova obhajoba (CD MP3)

   Platón

   Roku 399 př. n. l. čelil Sokrates obvinění, že podlamuje důvěru ve společenské instituce. Žalobci chtěli chránit mladé lidi před zhoubným vlivem nebezpečného skeptika. Athénská demokracie se v oné době cítila oslabená a hledaly se hrozby a příčiny rozkladu. Žalobci před porotce předstoupili s tím, že mají viníka? A tak Athény odsoudily na smrt filosofa. Jeho žák Platón byl tehdy v publiku a obhajobě svého učitele dal slavnou literární podobu.

   Audiokniha obsahuje dvě části: 1. Platón: Sokratova obhajoba; 2. "Nezaměnili kritika za nepřítele?" Petr Šourek hovoří o Sokratovi s prof. Filipem Karfíkem.

   Přeložil Jaroslav Ludvíkovský, úprava, scénář a režie Petr Šourek, mistr zvuku Petr Váně, grafická úprava obalu Markéta Jelenová. V roli Sokrata Jaroslav Dušek, jeho žalobce Meléta hraje Daniel Šváb, athénský lid bubnuje Zdeněk Konopásek, štěk Tauri.

   Filosofia
  • ceny-mzdy-penize-ekonomicke-mysleni-ve-stredovekych-a-rane-novovekych-mestech

   Ceny – mzdy – peníze: Ekonomické myšlení ve středověkých a raně novověkých městech

   Martin Musílek (ed.)

   Kolektivní monografie si klade za cíl zachytit a vyložit nejrůznější aspekty ekonomického myšlení ve středověku a v raném novověku. Ceny a mzdy, resp. způsoby nakládání s penězi ve středověké a raně novověké společnosti nabízejí jednu z možností, jak proniknout k samotné podstatě ekonomického uvažování předmoderního člověka, který byl nucen klást na materiální aspekty života mnohem větší důraz než člověk moderní. Kniha v tomto ohledu odráží interdisciplinární pohledy na danou problematiku očima historiků, stavebních historiků a archeologů. Jednotliví autoři se zde věnují dějinám pražského Ungeltu, ekonomickým aspektům života sedláků v okolí Chebu v 15. století, způsobům kontroly městského hospodaření, poptávce po penězích mezi katolickými emigranty z husitských Čech ve 20. a 30. letech 15. století, židovským půjčkám ve Znojmě, zlatým a stříbrným mincovním ražbám či funkci luxusních výrobků, doložených archeologickými nálezy, v městském hospodaření.

   Argo
  • jiri-nemec-bibliografie-1953-2022

   Jiří Němec. Bibliografie 1953-2022

   Robert Krumphanzl (ed.)

   Jiří Němec (1932‒2001) patřil od konce padesátých do první poloviny osmdesátých let k nejvýraznějším postavám kulturního a intelektuálního života. Byl jedním z iniciátorů tzv. Ekumenického semináře v Jirchářích, který se stal první veřejnou platformou svobodného náboženského, filozofického a kulturního dialogu v komunistickém Československu, a účastnil se příprav tzv. Díla koncilové obnovy, sdružení usilujícího o uvedení myšlenek II. vatikánského koncilu do každodenního života katolické církve. Po roce 1968 spoluvytvářel paralelní kulturní a filozofické aktivity, ať už šlo o tehdy pololegální či ilegální studijní či diskusní kroužky, nebo o literární, hudební či výtvarné dění formujícího se tzv. českého undergroundu. V roce 1976 patřil k nejužšímu kruhu iniciátorů a organizátorů Charty 77 a bezprostředně se podílel na formulaci jejího prohlášení, byl rovněž mezi prvními členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). Je autorem desítek studií a článků z oblasti filozofie, literatury a psychologie (jejich souborné vydání se připravuje). Překladatelskou a redakční činností zprostředkovával aktuální i do té doby v Československu neznámá filozofická a teologická díla (Blondel, Teilhard de Chardin, Eliade, Foucault, Gadamer, Gebsattel, Heidegger, Tresmontant aj.). První verze této bibliografie, již uveřejnil před necelým čtvrtstoletím časopis Kritický sborník (roč. 18, 1999, č. 4, s. 63–94), obsahovala celkem 306 položek. Nynější soupis je oproti tehdejšímu více než dvojnásobně rozšířen. Značnou část textů uvedených v bibliografii tvoří publikace samizdatových vydavatelství, dílen či edic, soukromé tisky či jiná „inedita“.

   FF UK