underlineallarticles

XIX. letní škola medievistických studií
Pořádá Centrum medievistických studií (FLÚ AV ČR & FF UK)

08. 09. 2023 - 10. 09. 2023
Klášter Sázava, Zámecká 7, Sázava