underlineallarticles

Představení knihy: Co je dialektika? Se zvláštním přihlédnutím ke Kleistově škole neřesti
Pořádají Ústav filosofie a religionistiky FF UK, Filosofický ústav Akademie věd České republiky a studentský spolek Praxis

27. 05. 2024
18:00
sál Didaktikon, Kampus Hybernská, Praha